Boka tvättstuga och lokaler med Aptus

Till varje lägenhet hör tre stycken nyckelbrickor som vid lägenhetsöverlåtelse lämnas över till nye ägaren. Brickorna har unika id som är kopplade till ditt användarnamn som är tre siffror. Dessa hittar siffror du högst upp på din lägenhetsdörr. Siffrorna är ditt lägehetsnummer inom Brf Tullen, alltså inte Lantmäteriets nummer.

OBS! Tänk på att nyckelbrickorna är att betrakta som en värdehandling och lägenhetsinnehavaren till den lägenhet som är kopplat till nyckelbrickor som används är således fullt ansvarig för ev. bokningar som utförs (inkl. ev. skadegörelse).

Om en bricka kommit bort eller saknas vid inflyttning är det mycket viktigt att du anmäler detta till styrelsen (via epost). Det är vårt gemensamma ansvar att förhindra att obehöriga får tillgång till våra gemensamma bokningsbara utrymmen. Vill du ersätta eller beställa en extra bricka går det att göra detta via mail till styrelsen till en kostnad av 200 kr per bricka.

Aptuskonto

Ditt användar ID är lägenhetsnummret inom BRF Tullen - tre siffror som motsvarar numret på din ytterdörr, Om det står 98 så är ditt användar ID 098. Om du saknar lösenord så kan du mejla ditt lägenhetsnummer samt ditt namn och adress till: styrelsen@brftullen.se 

Aptus Bokning

Logga in här för att boka via din dator >> Aptus web-bokning

Aptus App för Mobiler och iPad

Nu kan du boka tvättstuga eller göra andra bokningar via din SmartPhone, fungerar både med Android och iPhone.

 1. Ladda ner gratisappen Aptus Home från Aptus Elektronik AB från AppStore eller PLAY butik
 2. Fyll i serveradressen med denna länk: https://aptus.sakerhetsintegrering.se/tullen/AptusPortal
 3. Logga in med ditt användar ID och lösenord som du har när du ska boka tvättstugan eller andra bokningar. 
   

Begränsningar

Antalet bokningar per lägenhet är begränsad. Om du försöker boka fler pass får du ett felmeddelande.

 • Gästlägenhet: 7 bokningar
 • Tvättrum: 2 maskiner. När bokningarna är igång kan du boka 2 till.
 • Grovmaskinen. 1 bokning åt gången men upp till 3 bokningar per kalendervecka.
 • Bastu: 2 bokningar
 • Festlokal: 6 bokningar 

BOKA TVÄTTPASS

 1. Håll i brickan mot läsaren i panelen, panelen tänds upp.
 2. Markören (den som blinkar) står på BOKA, tryck på grön knapp.
 3. Välj dag och pass med hjälp av de gula piltangenterna.
 4. Bekräfta sedan med grön knapp.

 

ÖPPNA BOKAT PASS

Tvättstuga, träfflokal och bastu öppnas genom att: 

 1. Hålla brickan mot läsaren i panelen som då tänds upp.
 2. Flytta markören som blinkar till ÖPPNA.
 3. Bekräfta med grön knapp och dörren till vald lokal låses upp.
 4. Öppna hobbyrum genom att läsa på kortläsare vid respektive entrédörr under bokad tid.

 

AVBOKA PASS

 1. Håll brickan mot läsaren i panelen, panelen tänds upp.
 2. Flytta markören som blinkar till VISA/AVBOKA.
 3. Tryck på grön knapp.
 4. Välj vilket pass du vill avboka med hjälp av pilarna.
 5. Bekräfta med grön knapp.

 

VISA EGNA BOKNINGAR

 1. Håll brickan mot läsaren i panelen, panelen tänds upp.
 2. Flytta markören som blinkar till VISA/AVBOKA. Tryck på grön knapp.
 3. Flytta markören mellan bokningarna med hjälp av piltangenterna.
 4. Välj bokning och tryck på grön knapp för att kontrollera tiden.