På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Boka tvättstuga och lokaler med Aptus

Till varje lägenhet hör tre stycken nyckelbrickor som vid lägenhetsöverlåtelse lämnas över till nye ägaren. Brickorna har unika id som är kopplade till ditt användarnamn som är tre siffror. Dessa hittar siffror du högst upp på din lägenhetsdörr. Siffrorna är ditt lägehetsnummer inom Brf Tullen, alltså inte Lantmäteriets nummer.

OBS! Tänk på att nyckelbrickorna är att betrakta som en värdehandling och lägenhetsinnehavaren till den lägenhet som är kopplat till nyckelbrickor som används är således fullt ansvarig för ev. bokningar som utförs (inkl. ev. skadegörelse).

Om en bricka kommit bort eller saknas vid inflyttning är det mycket viktigt att du anmäler detta till styrelsen (via epost). Det är vårt gemensamma ansvar att förhindra att obehöriga får tillgång till våra gemensamma bokningsbara utrymmen. Vill du ersätta eller beställa en extra bricka går det att göra detta via mail till styrelsen till en kostnad av 200 kr per bricka.

OBS! Den 1 juli 2021 uppdaterar vi programvaran av vårt boknings- och passagesystem (Aptus). Detta innebär att den som fortsättningsvis vill kunna boka tvättstuga, festlokal osv via Aptus appen, måste ladda ned en ny version av denna. Den nya versionen är både stabilare och mer användarvänlig än den tidigare. Mer info, med nedladdningsbar pdf (inkl. instruktioner) hittar du under NYHETER här på vår hemsida!

Här nedan hittar du en nedladdningsbar PDF med mer information samt instruktioner hur du går tillväga:

APTUS BOKNINGSINSTRUKTIONER FROM 1 JULI 2021

Har du frågor eller funderingar? Skicka ett mail till oss i styrelsen via: styrelsen@brftullen.se 


Aptuskonto

Ditt användar ID är lägenhetsnummret inom BRF Tullen - tre siffror som motsvarar numret på din ytterdörr, Om det står 98 så är ditt användar ID 098. Om du saknar lösenord så kan du mejla ditt lägenhetsnummer samt ditt namn och adress till: styrelsen@brftullen.se 

Aptus Bokning

Logga in här för att boka via din dator >> Aptus web-bokning

Aptus App för Mobiler och iPad

Nu kan du boka tvättstuga eller göra andra bokningar via din SmartPhone, fungerar både med Android och iPhone.

 1. Ladda ner gratisappen Aptus Home från Aptus Elektronik AB från AppStore eller PLAY butik
 2. Fyll i serveradressen med denna länk: https://aptus.sakerhetsintegrering.se/tullen/AptusPortal
 3. Logga in med ditt användar ID och lösenord som du har när du ska boka tvättstugan eller andra bokningar. 
   

Begränsningar

Antalet bokningar per lägenhet är begränsad. Om du försöker boka fler pass får du ett felmeddelande.

 • Gästlägenhet: 7 bokningar
 • Tvättrum: 2 maskiner. När bokningarna är igång kan du boka 2 till.
 • Grovmaskinen. 1 bokning åt gången men upp till 3 bokningar per kalendervecka.
 • Bastu: 2 bokningar
 • Festlokal: 6 bokningar 

BOKA TVÄTTPASS

 1. Håll i brickan mot läsaren i panelen, panelen tänds upp.
 2. Markören (den som blinkar) står på BOKA, tryck på grön knapp.
 3. Välj dag och pass med hjälp av de gula piltangenterna.
 4. Bekräfta sedan med grön knapp.

 

ÖPPNA BOKAT PASS

Tvättstuga, träfflokal och bastu öppnas genom att: 

 1. Hålla brickan mot läsaren i panelen som då tänds upp.
 2. Flytta markören som blinkar till ÖPPNA.
 3. Bekräfta med grön knapp och dörren till vald lokal låses upp.
 4. Öppna hobbyrum genom att läsa på kortläsare vid respektive entrédörr under bokad tid.

 

AVBOKA PASS

 1. Håll brickan mot läsaren i panelen, panelen tänds upp.
 2. Flytta markören som blinkar till VISA/AVBOKA.
 3. Tryck på grön knapp.
 4. Välj vilket pass du vill avboka med hjälp av pilarna.
 5. Bekräfta med grön knapp.

 

VISA EGNA BOKNINGAR

 1. Håll brickan mot läsaren i panelen, panelen tänds upp.
 2. Flytta markören som blinkar till VISA/AVBOKA. Tryck på grön knapp.
 3. Flytta markören mellan bokningarna med hjälp av piltangenterna.
 4. Välj bokning och tryck på grön knapp för att kontrollera tiden.