Om Bostadsrättsföreningen Tullen 623

Brf Tullen ligger i Jarlaberg, Nacka, och består av 194 lägenheter fördelade på två gårdar: Diligensvägen 3-37 och Diligensvägen 74-100. Bebyggelsen är blandad med både lägenheter och radhus.

Bostadsrättsföreningen Tullen bildades den 25 november 1983 och registrerades den 12 mars 1984. Föreningen äger och förvaltar fastigheterna Sicklaön 367:2 och 367:6.

Våra hus byggdes 1988-89 och ligger kring två gårdar: gård 1, Diligensvägen 74-100 (jämna nummer) och gård 4, Diligensvägen 3-37 (udda nummer). Föreningen har totalt 194 lägenheter.

Bostadsrättsföreningen Tullen är medlem i HSB och har organisationsnummer 716418-6954.

Tillsammans med övriga bostadrättsföreningar i området är vi med i Jarlabergs samfällighetsförening. Samfälligheten ansvarar bl.a. för fjärrvärme, parkeringsgaragen, sopsug och kabel-TV.

Nacka Forum når man på några minuter via gångbron över motorvägen och det finns gångtunnel till ICA Maxi under motorvägen.

Bostadsrätt innebär att de boende är medlemmar i en ekonomisk förening som i sin tur äger huset de bor i. Genom sin andel har de nyttjanderätt till en viss lägenhet, en rätt som även kan säljas. Vill du veta mer om hur bostadsrätt fungerar så titta här:

https://www.hsb.se/om-boende/bokunskap/