Kontakt & Felanmälan

Felanmälan Fastighet
Behöver något repareras eller felanmälas i våra gemensamma utrymmen så tag kontakt med vår fastighetsskötare Energibevakning.
Telefon: 08-647 66 10
E-post: helpme@energibevakning.com

Fel åtgärdas normalt måndagar och fredagar då Energibevakning besöker våra fastigheter. Tänk på att Energibevakning generellt sett endast åtgärdar fel i våra gemensamma utrymmen. Vill du utnyttja Energibevakning för reparationer i din egen lägenhet så måste du bekosta detta själv.

Energibevakning har också hand om namskyltar på dörrar & namn i trapphus.

Akuta fel med fara för person eller egendom
Vid akuta fel efter kontorstid, ring Energibevaknings jourtelefon 0771-47 66 10 eller enskild styrelsemedlem. Kontaktuppgifter till samtliga i styrelsen finns HÄR samt på anslag i trapphusen.

Observera att vid akut utryckning så debiteras vår bostadsrättsförening alltid extra för detta!

Ohyra
I fastighetsförsäkringen ingår bekämpning av skadedjur. Om du skulle få problem, kontakta företaget Anticimex (https://www.anticimex.com/sv-se/kontakta-oss/) på telefonnummer 0752451000 och gör en skadeanmälan samt boka tid. Uppge försäkringsbolag: Folksam med försäkringsnummer: 431188. 

HSB Stockholm
HSB administrerar vårt lägenhetsregister och kontaktas om du behöver hjälp med denuntiationer, pantbrev, utdrag ur lägenhetsregister, reparationsfond, medlemskapsansökan eller hyresavi.

HSB ServiceCenter
tel: 010 - 442 11 00
E-post: service.stockholm@hsb.se 
Hemsida: https://www.hsb.se/stockholm/om-hsb/kontakt/kontakt/

Elnätsavtal
Du behöver själv  anmäla till Ellivio när du flyttar in eller ut. Läs mer: Ellevio - Flytt av elnätsavtal

TV & Bredband
Chatt samt vanliga frågor & svar på Telenor.se
Tel: 020 - 222 222
Kontaktformulär | Telenor

Övernattningsrum
Information och bokning: Övernattningsrum

Övriga ärenden
Styrelsen kontaktas enklast via mail vagskivanbrf@gmail.com. Kontaktuppgifter till styrelsens samtliga medlemmar hittar du på sidan Styrelse samt på anslag i trapphusen.

Förvaltare HSB
Frida Sundberg
Tel: 010-442 14 23
frida.sundberg@hsb.se

Översättningstabell från föreningens till lantmäteriets fyrsiffriga lägenhetsnummer