Info & Ordningsregler

Lyhördhet
Våra fastigheter är byggda på 20-talet och lyhördheten emellan lägenheter, ifrån trapphus och ifrån grillplats är ganska stor. Av denna anledning ska ljudnivån vara dämpad mellan kl 22:00 - 07:00 på vardagar och mellan kl. 23:00 - 08:00 på helger. Med detta menas efter kl. 23:00 fredagar och lördagar samt före 08:00 på lördagar och söndagar.

Undvik alltid att smälla igen din lägenhetsdörr samt iakta tystnad i trapphusen under ovanstående tider. Det är viktigt att vi alla visar respekt för våra grannar.

Rökning i gemensamma utrymmen
Rökning i gemensamma utrymmen är inte tillåten. Pga brandrisk och grannarnas trevnad är det också förbjudet att röka på trapphusbalkongerna.

Förvaring av prylar på allmän plats som vindar, i källare eller i trapphus ej tillåtet
Det är ej tillåtet av förvara några som helst prylar i allmäna utrymmen som vindar, i källare, tvättstugor eller i trapphus. Detta av brandsäkerhets- och framkomlighetsskäl. Föreningen genomför löpande bortforsling av sådant som placerats i allmäna utrymmen. Det är heller ej tillåtet att ställa ut soppåsar i trapphusen, inte ens tillfälligt, eftersom detta kan missfärga golvytor samt dra till sig skadedjur.

Trappstädning
Föreningen anlitar en extern firma för städningen av trapphusen.

Obehöriga besökare
För att undvika obehöriga besökare är det viktigt att vi alla hjälps åt att se till att trapphusdörrar och dörrar till gemensamma utrymmen alltid hålles låsta.
Var alltid noga med att själv stänga igen dörren ordentligt och låsa om dig då du utnyttjat våra gemensamma utrymmen.

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ!
Tänk på att vi alla tillsammans har ett gemensamt ansvar för våra fastigheter!
Att äga en bostadsrätt innebär även ett gemensamt sparande för alla oss i föreningen. Det är därför mycket viktigt att vi alla tillsammans verkligen hjälps åt att vårda och sköta våra fastigheter väl. På så vis behåller vi ett högt värde på våra bostadsrätter och får en hög trivsel i vår gemensamma förening samtidigt som vi håller nere kostnaderna och avgifterna.
Ex. Se alltid till att våra gemensamma utrymmen är låsta. Håll ordning i våra gemensamma utrymmen och städa efter dig. Var varsam med våra fastigheter. Anmäl skador eller behov av reparationer till vår fastighetsskötare. Visa hänsyn till dina grannar. Följ de regler som finns. Hör av dig till styrelsen om du har synpunkter eller förslag på förbättringar.

Vi i styrelsen önskar dig ett trevligt och givande boende i BRF Vågskivan!