Fiber

17 oktober 2018 Stadsnätsbolaget har nu lagt fiber i föreningen. Om det under arbetet åstadkommits skador så är det Stadsnätsbolaget som ska kontaktas för åtgärd. Om skadan kvarstår är det bra om styrelsen informeras, eftersom det är föreningens fastigheter det gäller. Vi kommer att uppmana Stadsnätsbolaget att snarast återställa hålen i gångvägarna!