Styrelsen

Nedan följer en förteckning över personer och ansvarsområden för styrelsen höst 2020 och vår 2021.

Ordförande - Hanna Mankeus
Sekreterare - Karin Herlitz
Kassör - Björn Segendorf
Informationsansvarig - Majvor Kronheffer
Fastighetsansvarig - Daniel Eriksson

Ledamot - Peter Bergqvist

Distriktsombud - 
Brandskyddsansvarig - Hanna Mankeus
Garageansvarig - Hanna Mankeus                                                                                                
HSB ledamot - Bengt Persson

Nycklar till föreningslokalen går att hämta ut hos;
Majvor Kronheffer, nummer 197
Hanna Mankeus, nummer 181 

Daniel Eriksson, nummer 123, här hämtas även bastunyckel