Välkommen till Västerbris

Våra två gårdar, i Brf Västerbris, byggdes 1979. Samtliga gårdar i Östra Orminge tilldelades en bokstavsbeteckning. Den av våra gårdar som ligger närmast Mensättravägen är I-gården, den andra J-gården.

Bebyggelsen i Östra Orminge består av ett antal gårdar. En del gårdar har hus med äganderätt, andra består av bostadsrätter.

 

Våra två gårdar, i Brf Västerbris, byggdes 1979. Samtliga gårdar i Östra Orminge tilldelades en bokstavsbeteckning. Den av våra gårdar som ligger närmast Mensättravägen är I-gården, den andra J-gården.

När Östra Orminge planerades var målsättningen att göra så lite åverkan som möjligt på naturen. Den naturliga växtligheten skulle bevaras invid husen och i området i dess helhet. Under byggandet fick byggföretaget betala böter på 5 000 kr för varje träd som av misstag skadades så illa att man blev tvungen att fälla det. Eftersom naturen i östra Orminge till stor del består av kuperad bergsterräng blev området växlingsrikt med olika lösningar av naturanpassning från hus till hus.

Mer historia kommer... är det någon medlem som vill berätta något samt få det publicerat här. Vänligen maila ansvarig för hemsidan alt. lägg din historia i föreningens brevlåda Norrholmsvägen 119.

Brf Västerbris
 • Den andra gården, I-gården
  Den andra gården, I-gården
 • Vår tvättstuga
  Vår tvättstuga
 • Mot I-gården
  Mot I-gården
 • Mot I-gården
  Mot I-gården