På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Renovera din bostad

Du får inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan tillstånd av styrelsen.

Du måste kontakta förvaltaren innan renoveringsarbetet påbörjas.

Renovering av badrum

Vid renovering av bad- och duschrum är det ytterst viktigt att se till att ett godkänt tätskikt finns mellan kakel och vägg. I tidigare ej renoverade badrum finns inget tätskikt. Under klinkergolv måste ett godkänt tätskikt läggas för att inte riskera vattenläckage. Utbyte av gamla golvbrunnar görs av föreningen vid renoveringen av ditt badrum och ska alltid ske i samråd med Förvaltaren.

Du får inte installera jaccuzzi utan styrelsens godkännande. Ansök om det hos förvaltningen.

Tänk på att du som bostadsrättshavare är ansvarig för eventuella vattenläckage till följd av bristande tätskikt eller dålig anslutning mellan golvbeläggning och golvbrunn så att vatten tränger in under mattan och läcker till underliggande lägenhet.

Om du ska göra hål i väggen i badrummet ska du täta hålet med silikon. Om det genom ditt eget vållande eller vårdslöshet och försumlighet från din sida skulle uppstå en vattenskada får du bekosta reparationen själv (Bostadsrättslagen kap 7 § 12-2 stycket; Voltens stadgar § 36)

Borrning och spikning

Om du behöver borra, spika eller utföra något arbete som kan vara störande för övriga boende, utför det då på följande tider; måndag-fredag kl 07.00-19.00. Lördag, söndag och helgdagar får du inte borra eller spika.

Byggpåsar eller liknande

Du som renoverar och samlar utrivet byggmaterial i en stor byggbag är skyldig att se till att den forslas bort så snart som möjligt och det får inte lämnas inne på gården eller på stickgata.

Golv

Lägenheternas golv är byggda som ett flytande golv på ett lager sand. Skälet är att ljudet från grannar dämpas och man får ett mjukt och behagligt golv att gå på. Om du tar bort sanden måste du lägga in ett underlag som motsvarar sandens dämpande funktion.

Köksfläkt

Den enda typ av köksfläkt som är godkänd för montering i lägenheten är av typ kolfilterfläkt. Köksfläkt får inte anslutas till imkanalen i fastighetens ventilationssystem. Sådan inkoppling kan störa balansen i ventilationssystemet och ge obehag för andra boende samt orsaka andra skador i ventilationskanalerna.

Asbest

Kontakta Förvaltaren om du bor i en lägenhet med tidigare ej renoverade badrum, toalett eller kök och som har kakel med fix och fogar innehållande asbest och ska byta kakel i kök och badrum för att rådgöra om asbestsanering.

Parkering för entreprenörer

Stickgatorna tillåter parkering enligt gällande skyltning. Vid behov av längre parkeringstid kontaktas förvaltaren som anvisar tillfällig parkeringsplats.

Entreprenörsfordon får stå uppställda på innergårdarnas asfalterade ytor i maximalt 20 minuter, samt med nycklar/motsvarande i bilen samt olåst. I annat fall anses bilen vara parkerad vilket inte är tillåtet. I samband med entreprenörsarbete öppnas och stängs bommarna i samband med in- och utkörning. Vägbommen skall övrig tid hållas stängd.