Avgiftshöjning 2020

05 december 2019 Styrelsen har fattat beslut om en avgiftshöjning på 2 % gällande from 2020-01-01. Detta på grund av höjda kostnader vad gäller driften av föreningen.

Nedan finns lite uppgifter som våra leverantörer har aviserat för 2020:

  • Fjärrvärme 1,0%
  • El nätavgift 1,5%
  • El förbrukning 1,5%
  • Sophämtning 2%
  • Vatten 10% (Den fasta avgiften höjs med 50% och förbrukningen med ca 1-1,5 %)

Vi har även höga kostnader för reparationer/skadegörelse av dörrar/dörrautomatik samt hissarna.
Vidare så har två tavlor i entréerna hafts sönder, en på Gimogatan 5B och en på Gimogatan 9. Vi hade tyvärr också en krossad spishäll i samlingslokalen som ingen tog ansvar för, till en kostnad av drygt 6000 kr.

Som ni antagligen sett i soprummet, så har vi även kostnader för borttransport av div prylar som inte får kastas i soprummet.

Detta sammantaget har legat till grund för den avgiftshöjning på 2 % som styrelsen beslutat skall gälla from 2020-01-01.