Infoblad november 2023

28 november 2023 Information om avgifter inför 2024 samt brandvarnare och sophantering.

Avgiftshöjning
Styrelsen har fattat beslut om en höjning av lägenheternas årsavgifter med 10%. Årsavgiften för p-platser, carport och garageplatser samt förråd höjs med 5%. Ändringen gäller fr.o.m. 2024-01-01.

Höjningen krävs på grund av ökade kostnader vad gäller driften av föreningen (elnät, elförbrukning, värme, vatten, sophämtning), samt en kommande omläggning av ett lån på ca 18 000 000 kr, där vi kommer ha en ökad räntekostnad.

Ljus och brandvarnare
Inför vintern vill vi påminna alla boende om att kontrollera att era brandvarnare fungerar, samt att vara noga med att släcka tända ljus.

Sophantering
Under den kommande säsongen samlar vi ofta på oss extra mycket kartonger och emballage. Tänk på att följa anvisningarna för vad som får slängas i soprummet, att vika och platta till kartonger och förpackningar innan de läggs i kärlen och att allt som inte får slängas i vårt soprum måste tas till en återvinningsstation. Hela kartonger och otillåtna sopor medför extra kostnader för sophantering, något vi alla kan hjälpas åt att undvika.


Med vänliga hälsningar
Styrelsen


Till nyhetslistan