Infoblad augusti 2023

22 augusti 2023 Information om elstöd samt bidrag för installation av laddstationer för elbil.

Elstöd
Föreningen har fått 86 034 kr i elstöd. Styrelsen har beslutat att låta behålla stödet på skattekontot och använda det för föreningens nytta.

Laddplatser för elbil
Installation av laddbox för elbil på samtliga garageplatser genomfördes under sommaren och föreningen har fått halva kostnaden, 196 656 kr, återbetalat från Naturvårdsverket.