Avgiftshöjning from 2022-01-01

22 november 2021 Styrelsen har fattat beslut om en höjning av årsavgifterna på 2 % gällande from 2022-01-01. Detta på grund av höjda kostnader vad gäller driften av föreningen.

Mer information finns i bifogat infoblad