TRÅKIGA NYHETER FRÅN STYRELSEN

26 februari 2021 FÖRENINGSLOKALEN MED BASTU STÄNGD UNDER MARS

Då vi återigen har haft medlemmar som inte kan respektera dom ordningsregler som föreningen har vid lån av Föreningslokalen och bastun, tvingas vi nu att stänga lokalen under mars månad.

 

Styrelsen kommer under tiden att arbeta fram en ny rutin för hur bokning och tillträde till lokalen kommer att ske. Vi återkommer innan återöppnandet med hur allt ska ske.

 

Vi tycker förstås att detta är en tråkig åtgärd men tvingas tyvärr till detta då det vid upprepade tillfällen har lämnats sopor kvar i papperskorgarna, golvbrunnar i duscharna lämnats ostädade, golv lämnats otorkade samt rester kvar i kylskåpet. Flera gånger har detta orsakat att nästa bokare inte har kunnat eller velat använda lokalerna. Så för att få stopp på detta måste vi tyvärr stänga och ta fram nya rutiner.