På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Dela

Historia

I allt väsentligt började Norbys moderna historia på 1920-talet, när tomter började styckas av och bebyggas.

Vårt radhusområde byggdes 1963, då Norbyvägen ännu hette Västerleden och då stora trädgårdar med massor av fruktträd omgav de villor som fanns i omgivningarna. Norby har förändrats. Tomterna har delats, villorna byggts större och Norbyvägen har blivit en livligt trafikerad gata för genomfart till både Gottsunda och Trädgårdsstaden. 

Lägenheterna i vår förening finns på båda sidor av Norbyvägen. På västra sidan är adresserna Norbyvägen och Konsumvägen. Husen på östra sidan har adressen Musserongränd. 

Vi är glada över att vårt område har bevarat karaktären av skogsdunge, och vi är mycket rädda om våra träd. Vi är också glada över att ha strövområden in på knuten, Stadsskogen åt öster och Hågadalen åt väster. 

År 1994 genomgick våra hus en omfattande renovering. Några exempel på vad som gjordes: 

  • Kulvertar för vatten och värme lades utanför huskropparna. 
  • Taken fick ny plåt. 
  • Separata sophus byggdes och entrésidorna försågs med förstukvistar. Stugan byggdes på Konsumvägen 3i. Där har styrelsen sina sammanträden och under våra gemensamma arbetsdagar samlas vi där för kaffepauser och korvservering.

Under åren 2005-2006 har sopsorteringen utvidgats och förbättrats. Detta krävde utbyggnad av en del soprum och i alla soprum finns numera belysning. 

Förbättringar och underhåll pågår ständigt och under 2009 har ventilationen setts över och elcertifiering/översyn genomförts. Under 2009-2010 har all el uppdaterats och jordfelsbrytare installerats i alla lägenheter.

Läs mer om stadsdelen Norbys historia.