På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

 • att webbplatsen innehåller cookies
 • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

 • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
 • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Dela

Vår trädpolicy

Här kan du läsa mer om vår trädpolicy som vi har för att säkerställa att vi tar hand om våra vackra träd.

Trädpolicy för HSB 42 i Norby

Målsättning

Vi är rädda om våra träd och eftersträvar att vårt område ska prydas av välskötta och välmående träd.

Träd att bevara

Föreningen vill bevara karaktären av björk- och tallbacke och värnar därför särskilt om områdets karaktärsträd, d.v.s. tall, gran och björk.

Borttagande av träd

Inom föreningen är vi restriktiva med att ta bort träd. I följande fall kan träd tas bort efter beslut av styrelsen:

 • Sjuka eller skadade träd.
 • Träd som växer felaktigt eller på ett farligt sätt. Med farligt avses träd som kan skada person eller egendom.
 • Ett träd kan tas bort i syfte att gynna andra närstående träd.

Arbetsgång vid borttagande av träd

 • Det är styrelsen som fattar beslut om att ett träd ska tas bort.
 • Vid behov uppdrar styrelsen åt någon att ta bort trädet.
 • Styrelsen informerar i Vi i 42:an och beskriver varför det beslutats att ta bort ett träd.
 • Om trädet står på en enskild tomt ska de boende informeras och höras. Samtycke från de boende krävs inte.

Föryngring

Träden i föreningen behöver successivt föryngras. Bra föryngringsmaterial är olika typer av björk samt fruktträd.

Träd på enskilda tomter respektive på gemensamma ytor

 • Föryngring av träd i föreningens regi sker på gemensamma ytor och inte på enskilda tomter.
 • Ett borttaget träd på enskild tomt behöver inte ersättas med ett nytt.
 • Träd på en enskild tomt får tas bort av den boende, om trädet inte är av den sort som omnämns ovan (se under ”Träd att bevara”).
 • Vid nyplantering av träd och buskar på enskild tomt, som kan komma att påverka grannarna, krävs medgivande från dem.

Trädinventering

En trädinventering bör göras med jämna mellanrum av en trädkunnig person.