På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Info Mäklare

Här finns samlad information som kan vara till nytta för dig som mäklare. Mer information finns på övriga hemsidan under respektive rubrik.

För frågor kontakta gärna vår vicevärd eller någon i styrelsen.

Om föreningen
Föreningen HSB 40 Tiunda består av 138 st bostadsrätter med adress Tiundagatan 43 och 45, Sibyllegatan 18 samt Norrlandsgatan 42 och 44. Föreningen har även två hyreslägenheter och två lokaler som hyrs till kommersiell verksamhet. Föreningens hus byggdes 1959-1960. Föreningens hemsida: http://194.103.227.14/uppsala/brf/tiunda40

Byggnad
Byggnadstyp: Flerbostadshus
Byggnadsår: 1959-1960
Fönster: 3-glas
Uppvärmning: Fjärrvärme
Ventilation: Självdrag
Föreningens energideklaration utfärdades senast 2017-11-29 och hittas här.
Energiprestanda 129 kWh/m² år.

Fastighetsbeteckning
Luthagen 34:1 (Tiundagatan 43, 45)
Luthagen 19:1 (Sibyllegatan 18, Norrlandsgatan 42, 44)

Ekonomi
I månadsavgiften ingår vatten, värme, gemensamt bostadsrättstillägg och kabel-TV grundutbud. Från 31/8 ingår även bredband via Telenor i avgiften.

Överlåtelseavgift om 1120 kr betalas av köparen. Pantsättningsavgift om 443 kr per pant betalas av pantsättaren. Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av Upplands Boservice. För att föreningen ska kunna bevilja medlemskap krävs att du/ni är medlemmar i HSB Uppsala. För att bli medlem måste du dels betala en andel på 500 kr (engångsavgift) och dels en medlemsavgift på 300 kr.

Ägandeförhållanden
Föreningen godkänner inte juridisk person som medlem. Föreningen accepterar delat ägandeskap.

Hushållsel
Enpunktsmätning infördes 2019/2020. Föreningen har ett gemensamt abonnemang och enskild mätning görs för respektive lägenhet. Debiteras tillsammans med månadsavgiften kvartalsvis.

Bredband och kabel-TV
Ansluten till bredband och IP-telefoni via Telenor (fiber) vilket ingår i månadsavgiften.
Föreningen har kabel-TV från ComHem och bekostar ett basutbud.

Parkering
Föreningen har 14 st varmgarage och 66 st kallgarage. Hyran för kallgarage är 200 kr/månad och för varmgarage kostar 300 kr/månad. Separat kösystem tillämpas. F.n. (2018-06-18) är det ca 6-8 månaders kö till kallgarage och 5-10 års kö för varmgarage. Det går via kommunen att få tillstånd för boendeparkering på vissa gator i närheten av föreningens hus, kostnad för detta för närvarande 400 kr/månad.

Tvättstugor
Föreningen har fyra tvättstugor. Dessa finns på Tiundag 43, 45, Sibylleg 18C och Norrlandsg 44.

Övrigt
I föreningen finns det tvättgarage, cykelförråd, barnvagnsförråd, hobbyrum, samlingslokal, övernattningsrum, lekplatser, gym och grillplatser.

Genomfört underhåll

2018: Målning av trapphus Tiunda 43+45
2016: Ny utrustning i gymmet, postboxar i entréplan
2015: Byte portelefoner. OVK utförd och godkänd
2014: El- och stamrenovering
2011/12: Byte av garageportar och underhåll av balkongerna
2010: Renovering av entrédörrar, nytt klinkers i tvättstugor. Nya fönster i alla lägenheter. Ommålning av trapphusen på Sibyllegatan och Norrlandsgatan, byte av radiatorventiler i alla lägenheter i föreningen. Hissrenovering.

Föreningsdokument
Årsredovisningar
Protokoll från föreningsstämma
Energideklaration
Stadgar