Frågan om andrahandsuthyrning avgjord?

 Efter väldigt många turer med diskussioner mellan riksdagspartierna verkar det nu klart hur beslutet blir om nya regler för andrahandsuthyrning. Beslutet som fattades av civilutskottet idag innebär att nuvarande regler om att bostadsrättsföreningen ska godkänna uthyrningar i andra hand behålls oförändrade. Regeringen fick därmed inte igenom sitt förslag om att det i stort sett skulle vara fritt fram för enskilda bostadsrättshavare att kunna hyra ut i andra hand utan att fråga bostadsrättsföreningen. I nuvarande regelverk som behålls oförändrade har bostadsrättshavaren rätt att hyra ut i andra hand om det finns ”beaktansvärda skäl.” Det gäller t e x om man ska studera eller arbeta på annan ort eller provbo med någon annan person.

Kostnadstäckningshyra införs

Däremot fick regeringen, med stöd av Sverigedemokraterna, igenom att det blir tillåtet att ta ut en så kallad kostnadstäckningshyra, samt att den som hyr i andra hand inte kommer att kunna kräva tillbaka en oskäligt hög hyra retroaktivt, rapporterar tidningen Riksdag & Departement om idag. Idag får man vid uthyrning av en bostadsrätt ta ut bruksvärdeshyra d v s vad hyran är i en motsvarande lägenhet i en hyresrätt. Med de nya reglerna kommer man få ta ut en hyra som motsvarar månadsavgiften till bostadsrättsföreningen plus kostnader för el och vatten. Hyresvärden har även rätt att tillgodoräkna sig viss ersättning för slitage av möbler, om lägenheten hyrs ut möblerad. Dessutom får man ta ut en hyra som täcker kapitalkostnaden för lägenheten. Kapitalkostnaden beräknas med utgångspunkt från bostadens marknadsvärde. På bostadens marknadsvärde beräknas en skälig avkastningsränta. Räntan har ingen koppling till bostadsrättshavarens faktiska räntekostnader, utan är en uppskattad kostnad för att ha kapitalet bundet i bostaden. Om hyresvärden själv lånat pengar för att köpa bostaden eller inte saknar således betydelse, skriver regeringen i sin proposition.

Träder i kraft i februari 2013

Detta innebär att tre av fyra av de åtgärder som regeringen föreslog för att öka andrahandsuthyrningen går igenom, det vill säga ändrade hyressättningsregler, slopad retroaktivitet samt höjt schablonavdrag för hyresintäkter (höjs vid årsskiftet från 21 000 till 40 000 kronor), medan det fjärde förslaget som rörde bostadsrättsföreningens möjlighet att säga nej till andrahandsuthyrning inte går igenom. Förändringarna väntas, efter en omröstning i riksdagen i december, träda i kraft den 1 februari 2013.

Felanmälan Mina sidor