Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Styrelseordföranden: "Lyft fördelarna med smarta funktioner"

Under universitetstiden engagerade sig Sofie Östlund i olika styrelseuppdrag kopplade till skolan. Då sköttes det mesta digitalt. Nyligen har den nu 27-åriga Eskilstunabon tagit över ordföranderollen i sin brf. Där arbetar hon aktivt för att den ska bli så digitaliserad som möjligt.
Sofie Östlund är ny ordförande i brf Sveaborg i Eskilstuna. Hon arbetar aktivt för att styrelsen ska använda digitala hjälpmedel som ipads och tjänsten Digitalt styrelsestöd. Sofie Östlund är ny ordförande i brf Sveaborg i Eskilstuna. Hon arbetar aktivt för att styrelsen ska använda digitala hjälpmedel som ipads och tjänsten Digitalt styrelsestöd.

På daglig basis, hur märks digitaliseringen i er brf?

–  Styrelsen har exempelvis en chattgrupp som gör att vi snabbt kan stämma av saker med varandra, och föreningens webbsida uppdaterar vi ofta med information riktad till medlemmarna. Vi är måna om att vara öppna med vad vi gör och hur vi ligger till i olika frågor, så där uppmuntrar vi medlemmarna att använda den möjligheten. Styrelsen är helt överens om att digitalisera i så hög uträckning som det går – helt enkelt för att det gör allt så mycket enklare.

Bästa tipset till styrelser som kämpar i motvind med digitalisering?

– Här i brf Sveaborg har det exempelvis köpts in ipads som kan användas för att kunna utföra sina uppgifter. På så sätt finns det inget praktiskt hinder för att bli digital. Till sekreterarens ipad finns det även ett tangentbord att koppla in, eller en dator om man hellre vill använda det. Det underlättar väldigt mycket för sekreteraren som ju skriver mycket.

Vad förenklar ert styrelsearbete mest?

– Tjänsten Digitalt styrelsestöd är jättebra. Den är pedagogisk, lätt att använda och påminner på automatik när något moment ska göras. Och allt är samlat på ett ställe – det underlättar!

Hur motiverar ni dem som ännu inte är övertygade om att bli digitala?

– Påminn ofta om vilka möjligheter digitala verktyg ger. Lyft fördelarna med smarta, tidseffektiva funktioner och att det är lätt att hantera exempelvis signeringar. Och att det är smidigt, användarvänligt och att du kan sköta ditt styrelsearbete var som helst!

Och hur bemöter ni medlemmarnas eventuella motstånd?

– Skynda långsamt och ha både analogt och digitalt system parallellt i en övergångsperiod. Det tror jag är nyckeln. Alla har inte förmågan eller möjligheten att använda digitala hjälpmedel. Det måste vi respektera.

Digitalisera styrelsearbetet

Välkommen att ta stöd av HSB för ett effektivisera styrelsens arbete i din brf. Kontakta din regionala HSB-förening för mer information.