Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Populära nätverksträffar för unga

HSB Södertörns första nätverksträff för unga styrelseledamöter var en succé. Nu hoppas man att satsningen ska ge ringar på vattnet och få fler unga att engagera sig i styrelsearbete.

Ambitionen med nätverket – riktat till styrelseledamöter i åldersgruppen 18 till 35 år – är att stötta yngre i rollen som förtroendevalda och att erbjuda en trygg arena för erfarenhetsutbyte.

– Vi har haft svårt att locka just den här målgruppen med våra traditionella tematräffar och evenemang, så vi kände att det var dags att ta ett nytt och större grepp, säger Emma Bratt på HSB Södertörn, som ansvarar för projektet.

Idén till nätverksträffarna fick Emma när hon läste i HSB Uppdraget att HSB Skåne och HSB Malmö haft framgångar med liknande evenemang.

– Jag kontaktade dem och fick massor av bra tips till vårt projekt. Vi började med att sätta ihop en intern referensgrupp bestående av medarbetare i passande ålder, som vi kunde bolla idéer med. Det var otroligt värdefullt, både när det gällde att hitta rätt kommunikationsform för inbjudan och upplägg för evenemangen i sig. Vi valde medvetet gäster som vi trodde skulle vara extra intressanta för målgruppen, säger Emma. 

Kommunikationslösningen blev en kombination av kanaler som kompletterade varandra: digitala nyhetsbrev, riktade digitala utskick, postala inbjudningar och uppföljande sms-påminnelser.  

– Våra medarbetare hjälpte också till att sprida information om träffarna till alla kunder de var i kontakt med, och sist men inte minst ringde vi upp möjliga deltagare några dagar före evenemanget, säger hon.

"Föreläsningen och nätverksträffen gav jättemycket. Vi fick så många användbara tips och tankeställare."

För Josefine Lundberg, 31, revisor i HSB brf Flottiljen, var det där sista-minutensamtalet, liksom gästföreläsaren, avgörande för att hon skulle komma på den första träffen.

– När HSB ringde och berättade att retorikexperten Elaine Eksvärd skulle hålla föredrag så ville jag verkligen gå dit. Jag har läst mycket av det hon har skrivit och har länge velat gå på en av hennes föreläsningar, säger Josefine.

Evenemanget hölls en tisdagskväll och började med att de drygt 30 deltagarna bjöds på mat, vilket uppskattades då de flesta kom direkt från jobbet.

Därefter talade Elaine Eksvärd om vikten av god retorik, konsten att få fram ett budskap och hur man bäst bemöter härskarteknik. 
– Föreläsningen och nätverksträffen gav jättemycket. Vi fick så många användbara tips och tankeställare, säger Josefine. Vi fick också ställa frågor kring situationer som kan uppstå och hur man kan hantera och svara på dem.

En annan deltagare, Izla Masso, uppskattade framför allt möjligheten att nätverka och samtala med andra unga styrelseledamöter.

– Jag tror att många som är nya i en styrelse och inte har haft tidigare förtroendeuppdrag ibland känner att de saknar information och inte riktigt vet vad som förväntas av dem. Då är en sådan här träff ett bra tillfälle att lära sig mer genom att diskutera och utbyta erfarenheter med andra, säger hon.