Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Rutiner för nyinflyttade skapar trygghet

Genom enkla rutiner för nya medlemmar skapar HSB brf Balder i Karlstad trygghet för sina medlemmar.
– Det första personliga mötet är det viktigaste, säger Ulla Pettersson, föreningens ordförande.
Förvaltaren Thomas Pedersen tillsammans med nyinflyttade Sandra Jansson och Kristoffer Nilsson utanför HSB brf Balder i Karlstad. Förvaltaren Thomas Pedersen tillsammans med nyinflyttade Sandra Jansson och Kristoffer Nilsson utanför HSB brf Balder i Karlstad.

När nyinflyttade Sandra Jansson och Kristoffer Nilsson ansökte om att bli medlemmar i HSB brf Balder, ringde förvaltaren Thomas Pedersen upp dem och bjöd in till ett informationsmöte. Det som först väckt lite nervositet (var detta någon form av kontroll?) byttes snart till ett hjärtligt möte.

– Det var jättebra att få ett ansikte på Thomas och ordföranden Ulla, till vilka vi ska höra av oss om det är något. Vi fick en genomgång av alla rutiner, juridisk information, viktiga papper och nyckelkvittenser – och en rundtur, så vi vet var allt finns och vilket vindsförråd vi ska ha. Mötet var väl förberett, säger Sandra.

– Det var väldigt positivt. Det känns verkligen att man är välkommen och att de bryr sig om sina medlemmar – och tryggt att det är ordning på grejerna, säger Kristoffer.

Välinvesterad tid 

Thomas och Ulla går alltid igenom ett informationshäfte om föreningen tillsammans med blivande nya Balderbor, innan de blir godkända som medlemmar. I häftet står till exempel att den nya medlemmen nu blir fastighetsägare och vad det innebär, vilka som sitter i styrelsen och vart man vänder sig med felanmälan, reparationer och underhåll – allt som är bra att veta.

– Mötet tar en timme, det är välinvesterad tid. Då hinner vi gå igenom saker som medlemmarna ändå hade ringt mig eller Ulla och frågat om, säger Thomas.

Thomas är den som Balderborna ska vända sig till med alla praktiska frågor. Att han är med i första mötet underlättar för Ulla och styrelsen. Informationen de delger finns också i deras HSB-mapp och i Mitt HSB (det inloggade läget på hsb.se).

– Att vi har dessa rutiner och strukturerar upp kunskapen för alla som bor här skapar trygghet, det blir mycket svårare att reda ut vissa frågor efteråt, säger Ulla.

"Det är ju först när vi känner varandra som vi kan ta hand om varandra."

Det personliga mötet är viktigt i HSB brf Balder. I ett tidigt skede bjuds de presumtiva nya medlemmarna in till ett informationsmöte.

Möten borgar för goda relationer

Den praktiska genomgången skapar också tillfälle för ett personligt möte, i en förening där det bor 150 personer.

– Det blir tryggare genom att anonymiteten minskar. Vi har nio trapphus i vår förening så det tar tid att lära känna sina grannar. Men det är ju först när vi känner varandra som vi kan ta hand om varandra, säger Ulla och fortsätter:
– Det är viktigt att vi som styrelse och förtroendevalda hänger med. Här skapar vi en möjlighet för alla boende att delge sina tankar, så att vi ska vara så bra vi kan för alla Balderbor. Det är också ett tillfälle att ställa frågor. Det är många som inte vet vad det innebär att bo i bostadsrätt, många har faktiskt inte en aning.

En av huvudpunkterna på mötena är möjligheten att gå med i styrelsen. Och föreningen har inte svårt att rekrytera förtroendevalda.

– Vi flaggar redan på första mötet för att det är spännande och kul och inte tar mycket tid, eftersom vi har en proffsig förvaltare. Och det är dessutom bra att kunna skriva i cv:t att man är ledamot i en styrelse, säger Ulla.

"”Att vi har dessa rutiner, och strukturerar upp kunskapen för alla som bor här, skapar trygghet.” "

Styrelsen består av fem förtroendevalda. Bostadsrättsföreningen köper Thomas arbetsinsats genom HSB Värmland. Thomas ansvarar för de praktiska frågorna och informationsmötena.

– Det bidrar också till att det blir enklare att rekrytera nya ledamöter. Thomas insats gör att styrelsens arbete inte blir så betungande, och åtagandena blir mycket enklare och roligare. I styrelsen kan man bestämma och göra det som är kul, menar Ulla. 

– Hittills tycker faktiskt alla att informationsmötet är bra, de uppskattar det. Medlemmarna känner sig säkrare över vad som gäller och det är viktigt, de är ju faktiskt delägare i bostadsrättsföreningen, säger Thomas.  

Under den praktiska genomgången av fastigheten får man även en rundvandring i tvättstugan.

Under den praktiska genomgången av fastigheten får man även en rundvandring i tvättstugan.

Ulla menar att det första, neutrala mötet också skapar fördelar om det i framtiden blir problem som ska lösas. 
– Det är viktigt att man som styrelse inte bara rycker ut när det är bekymmer. Det blir ett så tråkigt första möte då. Det är mycket bättre att först ha träffats så här och att de boende förstår att vi i styrelsen är till för så mycket mer, som kan vara bra för alla som bor här.

Nya rutiner vid inflyttning – så lyckas ni:

  • Syfte. Se till att styrelsen är överens om de nya rutinerna och syftet med dem. På så vis kan ni enkelt utvärdera resultatet och revidera metoderna.
  • Avdramatisera. När ni bokar ett första möte med de blivande nya medlemmarna – var tydlig med att det handlar om ett informationsmöte, inte en kontroll av dem.
  • Rättigheter. Beskriv medlemmarnas rättigheter   och skyldigheter och var tydlig med att de bygger på de lagar som styr bostadsrättsföreningars arbete och inte handlar om personliga tyckanden.
  • Ansvar. Var tydlig med vilka ansvarsområden   som ligger på den boende själv, styrelsen respektive förvaltaren.
  • Tiden. Avsätt tid för introduktionsmöten.  Om föreningens styrelse inte har tid, kanske förvaltaren kan hålla i mötet.
  • Dagordningen. Lägg till ”Rutiner” som en punkt inför varje nytt verksamhetsår, så blir det naturligt att uppdatera dem och hålla dem levande.