Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Brf Vänerblick fick Hammarö kommuns arkitekturpris 2020

14 juni 2021 Hammarö kommun delar årligen ut ett arkitekturpris för ny bebyggelse i kommunen. För 2020 nominerades HSB brf Vänerblick till priset. Efter samråd i juryn föll slutligen valet på brf Vänerblick.

Närvarande vid utdelningen av priset från Hammarö kommun var kommunstyrelsens ordförande Solweig Gard och kommunfullmäktiges ordförande Peter Johansson.

Representant för föreningen var styrelseledamoten Anders Haster som flyttade in i föreningen i september 2020.

En mycket stolt Dan Anders Persson, arkitekt på Mondo arkitekter, som ritat huset deltog även han. Lars Boman, HSB Värmlands fastighetschef, var glad och nöjd med motiveringen från juryns sida.

Motiveringen lyder enligt följande:

"Området Lillängshamnen har under åren utvecklats till en viktig och attraktiv del av centrala Skoghall. Lillängsvägen som den viktigaste länken mellan centrum och hamnen nyttjas dagligen av både boende och besökare. Utvecklingen har ökat bostadsbehov i området och samtidigt ställt höga förväntningar på tillkommande byggnader. Flerfamiljshus vid Lillängsvägen, som idag är HSBs BRF Vänerblick, är efterlängtad sedan år 1998 när detaljplanen togs fram.

Fastighetsytan och gällande detaljplan har ganska många begränsningar på utformningen av det nya huset. Slutresultat som stod färdigt hösten 2020 visar en ödmjuk arkitektur som känns bekväm och passande i området.  Byggnadens exteriör har en enkle modern stil – enkla former, tydliga linjer och begränsad dekoration på fasader – så kallad bekväm minimalism. På västerfasaden har de inglasade balkongerna maximalt med glasytor, som fyller byggnaden med solljus och maximerar blicken över Vänern.

Uppförandet tog hänsyn till omgivningen, miljön och människor. Huset har ett omtänksamt förhållande till sina grannar i öster, genom att vara placerat på en lägre marknivå och inte verka klumpigt och vy-blockerande. Söder om byggnaden har en liten mysig gemensam aktivitetsplats anordnats med bänkar, bouleplan och grillplats, vilket ger möjlighet till både planerade och spontana möten. Naturstensfyllda gabionmurar som täckts av sedummattor är en miljövänlig markdetalj som ligger mellan den privata gräsmattan och det allmänna gaturummet.

Huset bidrar till 22 attraktiva lägenheter som möter standarden för god livskvalité. Inom de begränsade kvadratmeterna har byggnaden BRF Vänerblick uppnått en god helhetsverkan i den centrala och vattennära miljön samt har blivit ett tillskott till området Lillängshamnen."

Grattis brf Vänerblick !