Allmänna Ordningsföreskrifter

 • Bostadsrättsinnehavaren ansvarar själv för att väl vårda sin lägenhet samt föreningens gemensamma lokaler. Vid användande av förenings lokaler ska de föreskrifter som sitter uppsatta i respektive utrymme följas.
 • Djurägare ansvarar för att deras husdjur inte stör eller förorenar. Det är hundägares ansvar att se till att hunden är kopplad.
 • Följande tider gäller för ”nattvila” : Vardag 22 – 7, Lördag och söndag 22 – 9
 • Undvik att borra, tvätta, köra torktumlare, etc. under dessa tider. Planerar du en fest eller annat arrangemang, som kan komma att påverka grannarna, ta gärna kontakt med dem i god tid och berätta vad som är på gång.
 • Lek och bollspel tillåts inte före kl 8 och efter kl 22. Detta gäller naturligtvis även brädåkning och andra högt bullrande sporter – som i första hand ska utföras på långt avstånd från bostadshusen.
 • Om du grillar/röker, var uppmärksam på att det kan störa grannar, bl.a. på grund av att ventilationsintagen sitter vid balkonger/fönster.
 • Om avloppsvattnet har svårt att rinna undan är det lägenhetsinnehavarens skyldighet att omedelbart anmäla felet. Det är den enskildes försäkring som i flesta fall får täcka ev. skada. Undvik att hälla fett och olja i köksvasken.
 • Undvik att skaka mattor, sängkläder och dylikt utanför fönster eller på balkong.
 • Fåglar får inte matas från balkonger.
 • Anmäl omgående till Billegårdens felanmälan (styrelsen) om ohyra skulle upptäckas i lägenheten eller på annan plats i föreningen.
 • Undvik om möjligt bilkörning och tomgångskörning på området. Blockera inte framfarten för utryckningsfordon, sopbil och taxi genom att parkera på området.
 • Blockera inte gångvägarna med cykel för sjuktransport och gående (speciellt problematiskt för gående med rullator, rullstol etc.).