Soprum

För allas trevnad – iaktta de regler som finns. Observera att det finns fyra soprum. Om ett blir fullt ska de andra användas.

OBS: allt ska lägga i kärlen eller container. Inget får lämnas vid sidan om p g a brandsäkerhet och skadedjur. 


På Billegården tillämpar vi källsortering av sopor enligt följande:

 • Hårdplast
 • Metall
 • Färgat glas
 • Ofärgat glas
 • Övrigt hushållsavfall. OBS! Det är absolut förbjudet att kasta hushållssopor i garage eller tvättstuga.
 • Kartong (inte i plastpåsar), kartonger måste slås sönder så att det inte tar onödig plats
 • Tidningar (inte i plastpåsar)
 • Batterier (i holken på väggen i soprummet för papper)
 • Skrymmande sopor läggs i den permanenta containern vid utfarten mot Stålbrogatan. Containern öppnas med nyckeln till tvättstugan. Försök platta till avfallet så mycket som möjligt. Avfallet måste slängas i containern! Inga saker får lämnas bredvid containern! Föreningen får böta om någon ställer avfall bredvid containern utan att meddela Lunds Renhållningsverk. Se info om vitvaror och andra elektriska apparater nedan. Containern töms vid behov på styrelsens initiativ. Om du märker att containern är full, ring styrelsens kontaktpersoner för felanmälan.
 • Elektroniska artiklar och lysrör/energilampor/glödlampor placeras i förrådet märkt ”Elrum” utanför S:t Månsgatan 17B. Förrådet öppnas med nyckeln till tvättstugan.
 • Det är vars och ens ansvar att lämna sopor som inte tas om hand av föreningen t.ex. miljöfarligt avfall, på kommunens återvinningscentral.