Renovering badrum och kök: Byte av golvbrunn

Det självklara syftet med badrum och kök är att de ska vara till gjädje och användning under lång tid och fungera bra. En person använder till exempel 160 liter vatten per dag eller ca 60 kubikmeter per år, dvs motsvarande 5 containrar. Därav reglerna nedan om fackmässigt utförande med kvalitetsprodukter under de veckor en renovering pågår.

 

Billegården har planerat stambyte (2036, det kan bli senare, avloppsstammar kommer relinas inom de närmsta året/åren, projekteras nu).

Nedan är medvetet kortfattat och redan i praktiskt bruk. Det handlar om att hantera ett stambyte, undvika onödiga vattenskader och dra nytta branschen utveckling från olika aktörer (försäkringsbolag, industri mm).  Våra ritningar används liksom ventilschema för stammar i PDF (ett antal hundra sidor för 103 lägenheter och stammar). Bostadsrättslagen är tillämplig liksom våra stadgar om fackmässigt utförande, 36§.

Vi förutsätter bad- och köksrenoverare känner till vad som gäller och vilka intyg (våtrum, säker vatten mm) som ska med. 

 Föreningen bekostar byte av golvbrunn inkl bilning i badrum upp till 4000 kronor.  Bilning utförs av Thage. Kontakta föreningen. För utbetalning av ersättningen lämnar ni till styrelsen, fakturaunderlag samt information om till vilket bankkonto pengarna ska överföras. Offert är inte tillräcklig som underlag. (Anmäl till styrelse då renovering sker för vidare instruktioner om golvbrunn och VVS, under uppdatering).

1 Bilning utförs av dedikerat bolag. ( Thage idag) . Arbete i betong runt golvbrunnen.  Planering nödvändig då det ger buller.

2 Badrum: VVS arbete utförs av dedikerat bolag. (Lunds VS idag).  Rostfri justeringsbar golvbrunn används från dedikerat leverantör (Blücher idag). 

3 Tätskikt. Ska monteras av utbildad fackman enligt leverantörens instruktioner och anvisningar. Badrumsrenovare ska i förväg redogöra för vilket tätskikt som används och behörigheter. Bilder ska även tas av tätskikt innan kakel sätts. 

4 Effektivitet: "Bemanningsbolag" i badrumsrenoveringsbranschen  som plockar ihop komponter på byggmarknader är vi inte intresserade av. Vi vill vara tydliga med detta. Föreningen kan anvisa olika badrumsrenoverare som jobbar med vårt försäkringsbolag, alternativt låt bli renovera badrummet/köket (om det inte krävs efter besiktning). 

5 Kakel och möbler kan väljas fritt.  Boende ska få instruktioner om skötseln, städning och underhåll av badrum och kök. Fogkunskap är en viktig del.  Observera att överenskommelse ska ske med VVS firma (pkt 2) om inspektionsluckor och övriga åtkomster till stammar. 

6 Generellt: Modulär design och hållbarhet/återvinning förutsätts. Helhetsyn på de olika kompenterna som ingår förutsätts.

 

Nedan följer ett antal hänsvisningar som Ni ska känna till. 

https://www.lansforsakringar.se/skane/privat/forsakring/forebygga-skador/vattenskador/tatskikt/test-av-tatskikt/

Tätskiktsrapport 2022 inkl golvbrunn

http://www.vattenskadecentrum.se

https://www.sakervatten.se

 https://www.bkr.se/

https://www.gvk.se

Exempel på samverkande: tätskikt-golvbrunn