Terrasser och uteplatser

Inför följande förändringsarbeten behövs styrelsens godkännande:

  • Inglasning av balkong. Om du vill glasa in din balkong ska du ansöka om bygglov och lämna in ritningar till styrelsen för godkännande. Den inglasade balkongen ska självklart överrensstämma i färg och material med den ordinarie balkongen.
  • Sätta upp en markis på din balkong eller uteplats.
  • Ombyggnad av uteplats

Om man gör en otillåten ombyggnad kan man bli tvingad att omedelbart återställa uteplatsen till sitt ursprungliga skick.

Ansökningar till styrelsen ska alltid ske skriftligt eftersom det ska protokollföras.