Andrahandsuthyrning och Försäljning

Styrelsen beslutar om andrahandsuthyrning efter ansökan med namngiven hyresgäst från bostadsrättsinnehavaren. Skäl för sådan kan vara tidsbegränsad tjänstgöring eller studier på annan ort med avsikt att komma tillbaka. Blanketter finns att köpa i bokhandeln eller hämtas på internet på t.ex.www.juridikfokus.se/blanketter

Vid försäljning ska styrelsen kontaktas för tillsyn av lägenheten avseende föreningens ansvarsområde.