Brandsäkerhet

Det är inte tillåtet att förvara något i trapphusen eller i korridorerna utanför förråden, eftersom det ökar stöld- respektive brandrisken och dessutom begränsar utrymningsmöjligheterna vid brand.

Enligt svensk lag måste varje lägenhet vara försedd med brandvarnare. Varje lägenhetsinnehavare ansvarar för att brandvarnaren fungerar.

Rökning eller handhavande av öppen eld i källare, trapphus eller toalett är absolut förbjudet.