X

Nu kan du fondspara i ISK till ditt drömboende

19 oktober 2021 Till HSBs bosparare erbjuder vi nu nya sparmöjligheter: investeringssparkonto (ISK) för att göra det enklare att handla med fonder och fler fonder att välja mellan i bosparerbjudandet.
Ung kvinna ler mot bebis

Med HSB Bospar sparar du till ett nytt boende i någon eller några av de olika sparformerna som ingår i HSB Bospar. Samtidigt samlar du poäng som ger dig förtur till HSBs nybyggda bostäder och hyresrätter över hela landet. 

Så funkar det att bospara i ISK

Ett ISK passar ett långsiktigt sparande till en bostad. Genom att fondspara i ISK köper och säljer du fonder utan att behöva deklarera till Skatteverket. Istället för att betala 30 procent i skatt när du säljer fonder med vinst, betalar du en årlig schablonskattskatt på kapitalet varje år – oavsett om dina fonder ökat eller minskat i värde.

Dessutom behåller du dina bosparpoäng som ger förtur till HSBs bostäder, oavsett hur fonderna går.

Kom igång med ISK:

  • Logga in med BankID hos Danske Bank
  • Öppna HSB ISK-konto
  • Välj fonder
  • Skapa månadsöverföring

Läs mer och ta del av kom-igång-guider på Danske Banks webbplats. Om du bosparar åt barn vänder du dig till Danske Banks kundservice för att komma igång med ISK på telefon: 0752-48 45 42.

Breddat fondutbud

De senaste fondtillskotten inom bosparandet är Danske Banks Horisontfonder – populära fond-i-fondlösningar som innebär att en enda fond investerar i andra fonder. På så vis får du som bosparare en färdig portfölj utan att själv behöva tänka brett när du gör din fondplacering. Det finns fem olika Horisontfonder som du väljer efter din sparhorisont och riskbenägenhet. När du väljer Horisontfonder sätter du några av Nordens ledande förvaltare i arbete med att välja och bevaka fonder åt dig.

Varför ska jag bospara i fonder?

  • Möjlighet till högre avkastning jämfört med ett sparkonto.
  • Du behåller dina bosparpoäng oavsett om ditt fondsparande ökar eller minskar i värde.
  • Enkelt att spara i 18 utvalda fonder med olika risknivå och avkastningspotential.

Oavsett om du väljer fondsparande i HSB Depå eller HSB Investeringssparkonto (ISK) är det enkelt att månadsspara till ditt drömboende.

Vardagsrum i visningslägenhet för HSB i Västerås

Med ett bosparande kan du få förtur till HSBs cirka 25 000 hyresrätter och nybyggda bostadsrätter över hela Sverige.

HSBs bosparande erbjuds i samarbete med Danske Bank

Dina pengar på HSB Bosparkonto och HSB Fasträntekonto skyddas enligt den danska insättningsgarantin som kallas Garantifonden. Den ger skydd för ett belopp motsvarande högst 100 000 euro per insättare. Du har äganderätt till fondandelar i HSB Depå. Fondandelarna hålls därför åtskilda från bankens egna värdepapper och därmed har du rätt att få ut dem vid bankens eventuella konkurs. Skulle det mot förmodan vara så att en kunds värdepapper har blandats med bankens egna, träder det danska investerarskyddet in, där kunden kan få ersättning med upp till 20 000 euro. Utbetalning av ersättning görs av Riksgäldskontoret. För mer information om Garantifonden, besök danskebank.se och garantifonden.dk.

Observera att de pengar du placerar i fonder kan både öka och minska i värde och att det inte är säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Ännu inte bosparare?

Läs mer om hur bosparandet och förturen till HSBs bostäder fungerar.


Stäng artikel