Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Välj ett sparande som passar dig med HSB Bospar

HSB Bospar erbjuder ett enkelt och tryggt sätt att spara till ett framtida boende där du väljer sparformer efter dina behov. Som medlem i HSB kan du öppna ett HSB Bosparkonto hos Danske Bank för att komma igång med ditt sparande. Efter det väljer du bland våra olika sparformer. Om du vill flytta dina pengar mellan sparformerna går det givetvis bra – dina bosparpoäng får du behålla.

Våra sparformer

Bosparkonto

 •  Utgångspunkten för ditt bosparande.

 •  Samla bosparpoäng som kan ge förtur till ett boende i HSB. 

 •  Fungerar som ett vanligt sparkonto med ränta.


Läs mer om HSB Bosparkonto

Fasträntekonto

 •  Ett tryggt sparande till fast ränta.

 •  Sätt in minst 5 000 kronor som är bundna i tre år.

 •   Du har koll på hur dina pengar utvecklas.


Läs mer om HSB Fasträntekonto

Fondsparande i ISK

 •   Möjlighet till högre avkastning.

 •   Årlig schablonskatt men ingen skatt på vinsten.

 •   Månadsspara löpande och sprid riskerna.

 •   Välj bland fonder med olika riskprofiler och inriktningar.

 •   Behåll dina bosparpoäng oavsett hur fonderna går.

Läs mer om fondsparande i ISK

Fondsparande i Depå

 •  Möjlighet till högre avkastning.

 •   Månadsspara löpande och sprid riskerna.

 •   Välj bland fonder med olika riskprofiler och inriktningar.

 •   Behåll dina bosparpoäng oavsett hur fonderna går.

Läs mer om fondsparande i Depå

Pappa läser bok för dotter.

Att tänka på när du väljer sparform

Oavsett om du ska flytta hemifrån, bospara till ditt barn eller bara är i behov av ny bostad, kan du spara till kontantinsatsen med HSB Bospar. Bosparandet fungerar som ett vanligt sparande och erbjuds i samarbete med Danske Bank, dina pengar är alltså inte knutna till HSB på något sätt.

När du väljer sparform behöver du ta hänsyn till när du vill använda pengarna och hur hög risk du är beredd att ta. För att jämföra våra olika sparformer utifrån dina förutsättningar kan du använda Danske Banks sparkalkylator. Här räknar du fram hur länge du behöver spara för att nå ditt mål.

 

Ta första steget mot ditt drömboende!

HSBs bosparande erbjuds i samarbete med Danske Bank.

Kontosparandet omfattas av insättningsgaranti upp till 1 050 000 kronor. Klicka här för att läsa mer.

Dina pengar på HSB Bosparkonto, HSB Depå, HSB Investeringssparkonto och HSB Fasträntekonto skyddas enligt den danska insättningsgarantin som kallas Garantiformuen med kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin.

Kontohavare har enligt Garantiformuen rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i Danske Bank med ett belopp om högst 100 000 euro. Om motvärdet av 100 000 euro skulle understiga 1 050 000 kronor, som är det svenska garantibeloppet, kommer den svenska beloppsbegränsningen att gälla. Utöver detta belopp kan kontohavare under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser.

I händelse av en konkurs i banken har du rätt att få ut alla dina värdepapper, vilka endast förvaras hos banken och därmed till skillnad från kontanta medel på konto inte är ett lån till banken. Skulle det mot förmodan vara så att dina värdepapper har sammanblandats med bankens på sådant sätt att det inte går att avgöra vem de tillhör träder det danska investerarskyddet in, där du kan få ersättning med upp till 20 000 euro. Om du äger en depå tillsammans med andra har var och en rätt till ersättning upp till 20 000 euro. Var uppmärksam på att historisk avkastning och prognoser om framtida utveckling inte är en indikation på framtida avkastning, vilken kan bli negativ.

Garantiformuen kommer att utbetala garantin genom att, senast inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller danska myndigheter beslutat att garantin ska träda in, skicka ett betalningsuppdrag till Riksgälden som därefter utför utbetalningen.

För mer information om Garantiformuen, besök danskebank.se och fs.dk.