Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Bosparregler och personuppgiftspolicy

För din trygghet som bosparare i HSB kan du här ta del av våra regler för bosparandet och vår personuppgiftspolicy.

HSBs bosparregler

HSB har ett rikstäckande bosparande för HSBs nyproducerade bostäder och HSBs
hyresrätter, vilka i första hand tilldelas bosparare. För att bospara i HSB ska du vara
medlem i en HSB-förening och ha ett HSB Bosparkonto i ett av HSB vid var tid anvisat
sparsystem.

Läs HSBs bosparregler här (PDF)

Personuppgiftspolicy

HSB Finansstöd värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information i vår verksamhet enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Läs HSB Finansstöds personuppgiftspolicy (PDF)