Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSBs bosparregler från 1 juli 2022

HSB har ett rikstäckande bosparande för HSBs nyproducerade bostäder och HSBs hyresrätter, vilka i första hand tilldelas bosparare. För att bospara i HSB ska du vara medlem i en HSB-förening och ha ett HSB Bosparkonto i ett av HSB vid var tid anvisat sparsystem.

På www.hsb.se/bospara finns information om HSBs bosparande, där kan du
bland annat läsa mer om samtliga poänggrundande sparformer. Se respektive sparform för
aktuella allmänna villkor. HSBs bosparregler reglerar inte de fall då ingen bosparare efterfrågar förtur till en bostad
i HSB.

Ta del av HSBs bosparregler här (PDF)