Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Vinst för sjätte året i rad: HSB Bostad är Sveriges mest jämställda byggföretag!

04 maj 2023

För sjätte året i rad tar HSB Bostad förstaplatsen i utnämnandet av Sveriges mest jämställda byggföretag. Detta enligt Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex JÄMIX. HSB Bostad tilldelas även utmärkelsen ”Excellent Arbetsgivare 20232” genom att placera sig inom topp 10% av alla deltagande bolag och organisationer i samtliga branscher.

- För oss inom HSB är jämställdhet viktigt och en framgångsfaktor. Jag är mycket nöjd över att vårt idoga arbete, och att vi inte saktar ner på takten, gör att vi vinner ännu ett år. Vi kommer att fortsätta arbetet för att bli ännu bättre, säger Jonas Erkenborn, vd HSB Bostad.

- HSB Bostads styrkor som arbetsgivare är att de erbjuder mycket attraktiva och jämställda arbetsvillkor för både män och kvinnor, de har lyckats bygga jämställda grundstrukturer internt och har en jämställd ledningsgrupp. I år har även framsteg gjorts inom andel jämställda yrkesgrupper, där hälften av yrkesgrupperna är jämställda, vilket verkligen sticker ut positivt i vår databas och ger förutsättningar för en mycket god arbetsmiljö för alla, säger Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet.

  HSB har som mål att vara helt jämställt, spegla samhällets mångfald och bidra till att skapa ökad trygghet. Genom att följa upp JÄMIX-nyckeltal, sätta mål och skapa aktiviteter arbetar HSB Bostad kontinuerligt för att vara ett jämställt, tryggt och attraktivt bolag.

  Jämställdhetsindex JÄMIX baseras på Nyckeltalsinstitutets databasunderlag bestående av ca 700 000 medarbetares arbetsvillkor vilket motsvarar drygt 40% av medelstora och stora bolag i svenskt arbetsliv, från 12 olika branscher. Fördelningen mellan privata och offentliga aktörer är 50/50. Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex® utgår från nio mätbara nyckeltal som tillsammans visar jämställdheten i företag. Totalt medverkade 350 företag och organisationer i mätningen för 2023.

  OM HSB BOSTAD
  Under snart hundra år har HSB byggt nya bostäder och skapat "det goda boendet". Mer än var tionde bostad i Sverige har byggts av HSB. HSB Bostad AB är HSBs bostadsproduktionsbolag i Stockholms och Gotlands län. HSB Bostads vision är att ”skapa framtidens bästa boende i samverkan med våra ägare”.

  Taggar

  Nyproduktion
  HSB Bostad
  Jämställdhet
  Jämställdhetsindex
  HSB
  Bostadsrättsförening
  Kooperation
  Bostadsbyggande