Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

En resurs och ett stöd för er bostadsrättsförening

Som brf-medlem i HSB får ni tillgång till hjälp från en HSB-ledamot som inspirerar och underlättar ert styrelsearbete.

HSB-ledamoten är en del av er styrelse och en stark resurs i det löpande arbetet. Kunskapen och erfarenheten som HSB-ledamoten kan förmedla gör styrelsearbetet så mycket enklare och tryggare. Goda råd, information om uppdaterade regler och kontakt med er HSB-förening – HSB-ledamoten är ett klokt stöd att luta sig mot.

En av de främsta fördelarna med att som bostadsrättförening vara medlem i HSB är HSB-ledamoten. Det är en bra resurs att ha på plats i styrelsen:

  • Löpande stöd och rådgivning kring styrelsearbetet
  • Uppdaterad information kring regler och förordningar
  • Erfarenhetsutbyte mellan er och er regionala HSB-förening
  • Vara uppmärksam på att styrelsens arbetssätt och beslut följer stadgar, lagar, gällande regelverk samt HSBs värderingar.

”Min lojalitet ligger hos brf:ens medlemmar”

Gunnar Monsén arbetar som HSB-ledamot sedan några år. En av de föreningar han stöttar är HSB brf Ullstämman by där Linnéa Niss är sekreterare. Läs mer om deras samarbete.

Läs mer

Tre frågor och svar om HSB-ledamoten

Vad är egentligen en HSB-ledamot? Hur utses en HSB-ledamot? Och vilken kompetens har HSB-ledamoten? Läs svaren här.

Läs mer