Så skapar vi ett hållbart boende

Ända sedan starten 1923 har HSB varit med och tagit ansvar för samhällsutvecklingen. Det ingår i vårt uppdrag att tillsammans med medlemmarna skapa det goda boendet.
Ung kvinna håller i kratta och ser in i kameran, buskar och bostadshus i bakgrunden.

En del i det arbetet är att påverka villkoren för boendet genom att ge vår syn på politiska förslag och driva frågor som är viktiga för våra medlemmar och bostadsmarknaden i stort.

Det handlar bland annat om att fler måste ha möjlighet att hitta ett eget hem, bra villkor för ett långsiktigt bostadsbyggande, att minska bostädernas klimatpåverkan och utveckla framtidens hållbara boende. Vi engagerar oss i det lokala samhället, vill bidra till att skapa trygghet och spegla samhällets mångfald.

Våra prioriterade påverkansfrågor:

1. Bättre förutsättningar för bostadsrätten
2. Fler måste ha möjlighet att hitta ett eget hem
3. Bättre villkor för långsiktigt bostadsbyggande
4. Främja kooperativt företagande
5. Minska klimatpåverkan från byggande och boende
6. Klimatanpassa städerna
7. Modernare regelverk för solel
8. Goda förutsättningar för energieffektivisering
9. Resurseffektivitet och rimliga regler för avfallshantering
10. Hållbara resor till och från boendet

Här kan du läsa mer om frågorna som vi driver: Prioriterade påverkansfrågor (PDF)

 

Viktig samhällsaktör – våra mål och framsteg

HSBs mål är att vara en viktig aktör för de hållbara samhället och spegla samhällets mångfald samt bidra till att skapa trygghet.

Här kan du läsa mer om detta mål och utfallet 2022.

Läs mer