161219 Endast vattenbaserad färg i måleriet

19 december 2016 Stark lukt letar sig upp i huset.

Vi har försökt att lösa problemen med stark färglukt som sprider sig från måleriet. Här är därför en påminnelse om att du endast får använda vattenbaserad färg där.