180612 Nu kan du återvinna i husen!

12 juni 2018 FastighetsNära Insamling (FNI) ersätter återvinningsstationen

Nu finns i våra hus kärl för återvinning av samma saker som i den rivna återvinningsstationen. Det som återstår är skyltar på utsidan av dörren och inne på väggen, plus lite komplettering på återvinningskärlen.

Nedan kan du ladda ned tabeller för återvinningen. Vill du ha listorna på papper, kontakta expeditionen.

Våra soputrymmen är väldigt små, så därför får du gå med vissa saker till ett grannhus. Med din husnyckel kommer du in i alla soprum.

Det är viktigt att du följer reglerna för sortering. Precis som tidigare ska det vara förpackningar – alltså inga stekpannor, speglar eller plaststolar!  En skillnad mot stationen är att du ska skilja på wellpapp och pappersförpackningar.

Uppdelningen mellan husen är gjord av Stena Recycling. Denna ska vi utvärdera under sommaren och den kommer sedan kanske att förändras.

Kom gärna med synpunkter!