181119 Råttorna skyr Gråberget

19 november 2018 Snart två år av lyckad råttbekämpning

Den råttbekämpning vi införde i januari 2017 har varit mycket framgångsrik. Bekämpningen består av stora ”råttfällor” i djurens favorittillhåll – avloppsrören.

Den första månaden tog vi 337 råttor. Sedan sjönk antalet efter hand, med 19 stycken som bottennotering och oftast i ett spann om 40−60 stycken. Väldigt få klagomål på råttor till expeditionen tyder också på att vi har lyckats bra.

Men nu kommer vintern och snälla medlemmar vill hänga ut fågelmat. Det avråder vi ifrån, för maten trillar ned på marken och drar till sig råttor. I valet mellan att värna fåglarna och oss väljer vi oss.