190619 Ändringar i barngruppen

19 juni 2019 Ny ansvarig behövs

I dagsläget är sista dagen den 4 juli, men vi vill förstås fortsätta. Ny, tillfällig kontakt för gruppen är Edvin Lindberg, telefon, 0703-20 19 77, karl.edvin.simon.lindberg@gmail.com.

Edvin hoppas kunna svara på frågor om sommar och höst samt även ta upp intresse om du vill hålla i gruppen.