200410 Överlåtelsebesiktningar upphör

10 april 2020 Ombyggnadsbesiktningar fortsätter

Styrelsen har beslutat att upphöra med överlåtelsebesiktningar. Fokus ligger på ombyggnadsbesiktningar av badrum och kök, vilka alltså fortsätter.

Besiktningarna utför vår HSB-förvaltare Ted Silverhagen. Du ansöker via expeditionen, i samband med din ansökan om renovering.

I och med detta upphör samarbetet med Inspector.