200416 Eje går i pension den 1 maj

16 april 2020 Ingen ny förtroendeman efter honom

Efter drygt 14 år på expeditionen går förtroendeman Eje Andersson i pension, med sista arbetsdag den 30 april. Det blir ingen ny förtroendeman därefter, utan föreningen har tecknat avtal med HSB om förvaltning respektive administration.

Därmed kommer Ejes arbetsuppgifter att fördelas mellan HSB och styrelsen. Vi återkommer med nya kontaktvägar för detta. Felanmälan blir dock densamma.