200819 Gruppanslutning av bredband, telefoni och tv

19 augusti 2020 På årsmötet 2019-05-09, i enlighet med motion 2 tilldelades styrelsen uppdraget att undersöka möjligheten att få bättre villkor för bredband/telefoni/TV hos våra leverantörer, genom att teckna gruppavtal istället för att varje medlem tecknar enskilt avtal. Styrelsen har därför inhämtat, sammanställt och jämfört erbjudanden för de två nuvarande leverantörerna. Då vi ansåg Telenor erbjuda de mest attraktiva avtalet har vi tagit ett beslutat att välja dem som helhetsleverantör av bredband, bredbandstelefoni och TV-tjänster.

Vi har nu tecknat ett avtal för bredband (och telefoni) som startar 2021-01-01 med 60 månaders bindningstid (tom 2026-01-01). Sedan ett avtal för TV som startar 2021-07-01 och med 54 månaders bindningstid (tom 2026-01-01), så att de kommer löpa ut samtidigt. Distributions och Tv-avtalet med Comhem är uppsagt och upphör 2021-07-01.

Kostnaden kommer att bli 100 kr/månaden per medlem för gruppanslutning av bredband, som kommer påföras som en obligatorisk tilläggsavgift till månadsavin enligt stämmans beslut 2020-06-11. Detta gäller från avtalsstart 2021-01-01. Om man som enskild medlem önskar högre hastighet finns möjlighet att beställa och bekosta det enligt kostnader nedan. 

Tjänster som är tecknade:

  • Gruppanslutning bredband 250/250 Mbit (inkl telefoni)
  • Gruppanslutning TV Grund (ingår i månadsavgiften) 


Telenors helt nya premiumrouter med Wifi 6 och en Wifi TV box (trådlös uppkoppling till bredbandsroutern) ingår när avtalen träder i kraft. (dessa har ej lanserat ännu) De medlemmar som vill använda IP-telefoni kommer erhålla den nuvarande premiumrouter då den nya WiFi 6 routern inte har telefonifunktion funktion. Vi återkommer kring distribution av ny router.
 
Vi kommer återkomma med mer information innan avtalen träder i kraft. De som har Telenor som leverantör idag kommer övergå till de nya avtalen automatiskt. Har du lägre hastighet så uppgraderas du automtiskt. Har du högre hastighet eller större TV-paket så kommer de ligga kvar men med kraftiga rabatter. Alla som har Comhem som leverantör idag så kommer abonnemangen upphöra 2021-07-01 vill du avsluta det tidigare än så behöver ni kontakta Comhem och säga upp era tjänster.
 
Tillkommande avgift för högre hastigheter:

  • Bredband 500/500 Mbit 149 kr i månaden 
  • Bredband 1000/1000 Mbit 399 kr i månaden

Vi får 50 kr rabatt på månadskostnaden på alla TV-paket.