Ny belysning i allmänna utrymmen

15 april 2023 Styrelsen har beslutat att byta ut all belysning i alla våra allmänna utrymmen. Detta beror främst på att lysrör som det har suttit i trapphusen, tvättstugor och driftutrymmen slutar säljas under året på grund av miljöskäl (de innehåller kvicksilver) efter nya krav från EU.

Föreningen kommer att montera rörelsestyrd LED-armaturer i de flesta utrymmena, i ett fåtal utrymmen kommer det bli vanliga LED-armaturer. Fördelen är även att det kommer bli en stor besparing av elkostnader som kommer betala av investeringen som detta kostar på bara några år. Andra fördelar är att man slipper trycka på belysningsknapparna utan det blir mycket enklare när man bär matkassar mm. Man tänder inte upp halva trapphuset i onödan heller vid varje tryck utan det tänds enbart de ytor man passerar. Det ökar även tryggheten då obehöriga inte kan röra sig i fastigheten i mörker utan då tänds belysningen och förhoppningsvis avskräcker de obehöriga. Ljusstyrkan kommer även bli bättre i främst källare, cykelrum och vindsgångar. De nya armeraturerna är tillverkade i Sverige så det minskar miljöbelastningen.

Föreningen startade med ett test i tre hus först för att se resultatet och det är Kabelgatan 14, 35 och Vantgatan 3. Där är det i princip klart. Några få justeringar och kompletteringar återstår i dessa husen. De har nu börjat i flera hus och har fortsatt på Kabelgatan 8 och arbetar sig sedan uppåt i föreningen. Detta projekt kommer pågå under året och slutföras innan årets slut. De som utför arbetet är Nihlén Elmontage. Vid frågor eller synpunkter på arbetet kontakta vår förvaltare.