180114 Nya bokningsregler

14 januari 2018 Styrelsen beslutade den 10 januari 2018 om nya bokningsregler för gästlägenheterna, samlingslokalen och bastun. Förhoppningsvis ska fler nu inte känna att det ”alltid är fullbokat”.

Vi nämner här bara ändringarna, för full information, se respektive rubrik.

Gästlägenheterna

Hyran är 400 kr per dygn. Det gäller för bokningar gjorda efter den 10 januari 2018. Avbokning ska ske senast två dygn före tillträdet, annars debiteras bokningen.

 • Högst fem nätter i rad
 • Endast en aktiv bokning
 • Högst sex månader i förväg
 • Ej övernattning för medlemmar
 • Ej för andrahandshyresgäster

 Samlingslokalen

Bokas i sammanhängande pass, som vardera kostar 100 kr. Det gäller för bokningar gjorda efter den 10 januari. Avbokning ska ske senast en vecka före tillträdet, annars debiteras bokningen.

 • Pass 1, klockan 08−12
 • Pass 2, klockan 12−16
 • Pass 3, klockan 16−20
 • Pass 4, klockan 20−08

Bokningsregler:

 • Max fyra pass, med valfri start
 • Endast en aktiv bokning
 • Högst sex månader i förväg
 • Ej kommersiell verksamhet
 • Ej för andrahandshyresgäster
 • Övernattning ej tillåten

Bastun

Bokas i tvåtimmarspass:

 • Pass 1, klockan 06−08
 • Pass 2, klockan 08−10
 • Pass 3, klockan 10−12, dock ej fredagar då bastun städas
 • Pass 4, klockan 12−14
 • Pass 5, klockan 14−16
 • Pass 6, klockan 16−18
 • Pass 7, klockan 18−20
 • Pass 8, klockan 20−22

 Bokningsregler:

 • Max två aktiva bokningar
 • Ej sammanhängande pass
 • Ny bokning endast när det första passet är avslutat
 • Högst sex månader i förväg