180525 Årsstämma med 49 deltagare

26 maj 2018 Lägsta deltagarantalet hittills

På årsstämman i år deltog endast 49 medlemmar, mot 59 förra året. Det tyder på samma vikande engagemang som för våra trädgårdsdagar. Det är naturligtvis inte bra för demokratin.

Stämmoprotokollet kan du ladda ned här. Det finns även tillgängligt på expeditionen.