Renovering av hissar

25 februari 2024 Styrelsen har beslutat att renovera samtliga hissar i föreningen under 2024. Detta följer föreningens underhållsplan. Beslutet att renovera dem, istället för att byta ut dem, baseras både på ekonomiska och miljömässiga skäl - vi sparar mycket material på en renovering. En renovering är också mer tidseffektiv och det rekommenderades även av vår externa hisskonsult. Vinga Hiss är den entreprenör som vann upphandlingen i konkurrens och som kommer att utföra renoveringarna.
Hissen på bilden har inget med projektet att göra.

Bakgrund till beslutet: vi har länge haft problem med ökande driftkostnader och driftstopp på samtliga hissar i omgångar. Hissarna kommer i och med detta att få nya anropstablåer med våningsvisare, hissarna kommer även att tillgänglighetsanpassas; linhissarna (i höghusen) blir av med slagdörrarna och får automatdörrar. Även hissarna i de lägre husen kommer att tillgänglighetsanpassas och utrustas med dörröppnare eftersom de inte rymmer automatdörrar. Inredningen i hisskorgarna kommer även den att bytas ut och uppgraderas med ny belysning mm.

Vi räknar med att få bidrag från Boverket för tillgänglighetsanpassningen av hissarna. 

Notera att hissarna kommer vara helt tagna ur funktion under de berörda veckorna som renoveringen pågår! Vi återkommer till de berörda husen i god tid före renoveringarnas start med mer information.

Tidsplan (notera att tidsplanen är PRELIMINÄR och mer information kommer närmare projektstart):        

Adress              Start vecka   Färdigställd vecka

Kabelgatan 8    Vecka 22       Vecka 25

Kabelgatan 10  Vecka 33       Vecka 36

Kabelgatan 12  Vecka 33       Vecka 36

Kabelgatan 14  Vecka 37       Vecka 40

Kabelgatan 16  Vecka 37       Vecka 40

Kabelgatan 18  Vecka 41       Vecka 44

Kabelgatan 20  Vecka 41       Vecka 44

Kabelgatan 24  Vecka 23       Vecka 25

Kabelgatan 22  Vecka 33       Vecka 35

Kabelgatan 26  Vecka 36       Vecka 38

Kabelgatan 28  Vecka 39       Vecka 41

Kabelgatan 30  Vecka 42       Vecka 44

Nedan kan ni läsa mer om renovering (modernisering) av hissar från Motum-koncernen som Vinga Hiss ingår i.