160916 Påminnelse om enkäten

16 september 2016 Över 200 svar inlämnade!

Den enkät om cyklar, manglar, piskställ och ”lekstuga” som vi delade ut i juli har fått stort gensvar – över 200 har lämnats in. Men vi vill gärna ha in fler. Vi förlänger därför sista datum för svar till den 28 september. Ta vara på din möjlighet att påverka!

Se vidare här: Enkät

Om du inte kan ladda ned enkäten kan du den av förtroendemannen eller hämta den i samlingslokalens hall onsdagen den 21 september kl 10.30−13.30.