151210 Månadsavgifterna oförändrade

10 december 2015 Inga höjningar vid årsskiftet

Styrelsen beslöt på budgetmötet i november att låta månadsavgifterna vara oförändrade den 1 januari 2016. Det gäller såväl lägenheter som fordonsplatser.

Föreningens ekonomi är fortsatt god och underhållsåtgärder kommer att ske som planerat enligt underhållsplanen, utan att avgifterna behöver höjas nu.