På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Säkerhet

Nedan finns några råd om hur du ökar säkerheten i din bostad på bästa sätt och vad du kan göra för att förhindra och förebygga inbrott, vattenskador och brand.

Inbrott / Grannsamverkan
Vi i föreningen är anslutna till grannsamverkan, vilket innebär att vi medverkar till ett säkrare boende. Grannsamverkan har sitt ursprung i USA och kom till Sverige 1985. Projektet i sin nuvarande form är del av Samverkan mot brott, som i sin tur är en organisation bestående av Polisen, försäkringsbolag, SSF Stöldskyddsföreningen, BRÅ, Sveriges Kommuner och Landsting, SABO, Hyresgästföreningen, Villaägarna och HSB, som alla verkar för att skapa ett tryggare boende. Grannsamverkan ingår också i Polisens linjeorganisation. Målet är att minska brottsligheten och öka säkerheten och trivseln i vårt boende och i närområdet.

Mer information kan fås på www.samverkanmotbrott.se eller på expeditionen. 

Om du vill ha tillgång till polisens information som kommer med jämna mellanrum, maila namn och adress till nedanstående mejladress. Det går även bra att lämna tips och upplysningar på den angivna mejladressen.

Vid akuta fall ringer du naturligtvis 112. Vid icke akuta fall eller för att lämna upplysningar om inbrott m.m. ring 114 14.

Klicka på länken "Vad kan vi göra" för mer information om hur du kan bidra till ett säkrare boende. Nedan finns också information om DNA-märkning av egendom.

Vattenskador

Våtutrymmen

 • Kontrollera och rengör regelbundet brunnen. En smutsig brunn kan ge upphov till stopp som kan medföra översvämning.
 • Torka upp vattensamlingar på golv efter dusch och bad.
 • Kontrollera ytskikt på vägg och golv så att inte finns öppna skarvar eller sprickor i dessa. Om sådana upptäcks bör detta åtgärdas av fackman.
 • Droppande kranar bör åtgärdas.          
 • Se till att ha en fungerande ventilation i våtutrymmet. Om det efter bad och dusch finns kondens på speglar efter 10 minuter kan det vara ett tecken på brister i ventilationen. Lämna toalettdörren på glänt eller öppna ett fönster direkt efter bad/dusch. 

Kök

 • Den risk som finns är läckage från vattenledningar, diskmaskin och dess anslutningar. Det är därför viktigt att golvet under diskbänk kontrolleras regelbundet.
 • Under diskmaskin ska användas ett diskmaskinsunderlägg. Det finns även underlägg för kyl och frys. Samma skydd ska finnas för tvättmaskiner.

Vind- och källarutrymmen

 • Vinds- och förrådsutrymmen bör kontrolleras regelbundet så att missfärgningar efter läckage upptäcks i tid.

 

Brand
Det finns många saker man kan göra för att förebygga och skydda sig mot brand. De mest grundläggande är: 

 • Installera brandvarnarnare, minst en brandvarnarnare på varje våningsplan.
 • Ha släckutrustning hemma.
 • Låt inte maskiner stå på när man inte är hemma eller sover.
 • Använd sunt förnuft.

Nedan finns några dokument om hur du förebygger och skyddar dig mot brand, men ochså vad du ska göra om det börjar brinna.