Fakta om föreningen

 

Husen / området stod färdigt år 1988.

Husen kallas 1-4 och har adresserna (hus 1) Grenvägen 7-11, (hus 2) Grenvägen 1-5, (hus 3) Stubbvägen 2-6
samt hus 4 Stubbvägen 8-12.

Föreningen består av 4 huskroppar med lägenheter i 4 våningsplan. Det finns hiss i samtliga trappuppgångar.

Samtliga huskroppar har 3 trappuppgångar vardera. Sammanlagt finns det 130 lägenheter inom området och den
totala lägenhetsytan är cirka 10 259 m².