Förskola

På Stubbvägen 12 finns Sandfallets förskola, som är ett föräldrakooperativ.
Kontakta föreståndaren på tel: 0725-22 82 71 för mer information.

Förskolans lekplats får användas av alla föreningens barn.