Stadgar

Föreningens stadgar

Vad står det i stadgarna? När det uppstår osäkerhet
kring en viss fråga i huset kan en titt i stadgarna oftast
lösa problemet. Därför bör alla medlemmar ha tillgång till dem.

Bostadsrättsföreningens styrelse är förpliktigade att följa
stadgarna i sitt löpande arbete och har ingen rätt att
fatta ett beslut som strider emot dem.

Även ett beslut som fattas med majoritet på en föreningsstämma kan
klandras av en enskild bostadsrättshavare om beslutet
strider mot stadgarna.